În data de 15 iulie a apărut Legea 130/2020 pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Deocamdată, această completare vizează în mod cert copiii ai căror părinți au beneficiat de drepturi în condițiile decretului 118/1990, transmite UDMR Carei.

udmr carei sediu

Organizația Municipală UDMR Carei asigură asistență pentru completarea cererilor și întocmirea documentației necesare, respectiv transmiterea solicitărilor prin poștă. În vederea completării cererii sunt necesare următoarele documente: certificatul de naștere și actul de identitate al solicitantului, certificatul de deces al părintelui și o copie de după decizia în baza decretului 118/1990.
Cererea completată poate fi depusă la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, strada Tudor Vladimirescu nr.8. Anterior depunerii, puteți contact angajații acestei instituții la numărul de telefon 0261/706.922.