Interviu cu deputatul Magyar Lorand despre programul inițiat de Guvernul Ungariei pentru sprijinirea agricultorilor din județele Satu Mare, Bihor şi Sălaj

magyar-lorand1
Reporter: – Când va demara programul iniţiat de Guvernul Ungariei pentru sprijinirea agricultorilor din județele Satu Mare, Bihor şi Sălaj? Pe ce domenii se axează?
Magyar Lorand: – Referitor la demararea programului, încă nu deținem informații legate de o dată exactă, dar sperăm- și am primit promisiuni în acest sens, că proiectele vor putea fi depuse deja în această toamnă. Persoanele fizice și juridice vor putea depune proiecte pentru achiziția de mașini agricole de forță și dispozitive atașabile, utilaje necesare desfășurării activităților agricole, sisteme, înființarea și modernizarea de plantații, respectiv sprijinirea achiziției de animale de reproducție. De asemenea, există posibilitatea obținerii de sprijin pentru investiții legate de producția agricolă și prelucrarea produselor agricole.
Reporter: – Despre ce alocare de fonduri s-ar putea vorbi la nivelul celor trei județe, respectiv la nivelul județului Satu Mare?
Magyar Lorand: – Pornind de la programul derulat în Câmpia Transilvaniei și în Secuime, putem spune că proiectele a căror documentație a corespuns criteriilor au și câștigat. Nu dispunem de date exacte legate de fondurile alocate, dar consider că, având în vedere celelelate programe, ne putem aștepta la o alocare de 30 milioane de euro pentru cele trei județe.
Reporter: – Au reuşit guvernele României şi Ungariei să ajungă la o înţelegere privind condiţiile de derulare a programului în ţara noastră?
Magyar Lorand: – Potrivit reglementărilor dreptului internațional nu ar trebui să fie obligatorie o asemenea înțelegere, fiind vorba de două țări din Uniunea Europeană, dar respectând uzanțele diplomatice va exista un fel de acord privind derularea programului. În prezent, se derulează consultări între ministerele de externe din România și Ungaria. Partea ungară a luat cunoștință de solicitările părții române și va fi întocmit un fel de contract referitor la derularea acestui program.
Reporter: – Pandemia de coronavirus a afectat în vreun fel derularea programului?
Magyar Lorand: – Pandemia de coronavirus a afectat toate domeniile vieții, termenele de depunere și de decontare a proiectelor modificându-se permanent. La fel se întâmplă și în cazul programului de dezvoltare economică a Transilvaniei, pandemia de coronavirus contribuind la faptul că acest program nu a fost demarat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Pandemia de coronavirus a provocat întârzieri și în cazul altor programe, de exemplu și în cazul subvențiilor APIA s-au înregistrat decalaje importante privind termenele. Analizând programul destinat tinerilor fermieri, dar și alte programe de sprijinire putem constata că termenele au fost modificate.
Reporter: – Acest program de sprijinire se adresează doar fermierilor de etnie maghiară sau tuturor fermierilor din această zonă a țării?
Magyar Lorand: – Programul nu se adresează doar fermierilor maghiari, poate depune proiecte oricine. Fundația Pro Econimica, care se ocupă de derularea programului, sau Guvernul Ungariei, care îl sprijină, nu dorește să excludă pe nimeni. Considerăm că orice fel de bani care ajung în agricultura din Transilvania, fie ei de la Uniunea Europeană sau chiar sub formă de sprijin de la Guvernul Ungariei, trebuie să contribuie la prosperitatea tuturor fermierilor.
Reporter: – Care este cuantumul finanțărilor care pot fi obținute de fermieri? Aceștia trebuie să asigure și cofinanțare din surse proprii?
Magyar Lorand: – Deocamdată nu există informații precise referitor la această temă, dar în cazul proiectelor din Secuime derulate prin Fundația Pro Economica valoare acestora a fost de 15.000 de euro, la care fermierul a avut o contribuție proprie de încă 25%, adică de 5.000 de euro.În Secuime a existat și o posibilitate a obține finanțări mult mai mari, unde suma minimă solicitată era de 500.000 de euro. Deocamdată se pare că doar proiectele mai mici vor fi deschise pentru cei interesați.
Reporter: – În ce scop pot folosi fermierii finanțările obținute în cadrul acestui program?
Magyar Lorand: – În primul rând, fermierii își vor putea dezvolta fermele din sumele solicitate, banii sub forma finanțării nerambursabile putând fi cheltuiți pentru achiziția de mașini agricole de forță (tractoare) și a unor dispozitive atașabile, dar și a altor utilaje, mașini, dotări folosite la lucrări și în producția agricolă, pentru procurarea de altoiuri, răsaduri, respectiv a animalelor de reproducție, pentru creșterea dotării tehnice și a capacității de producție, respectiv pentru eficientizarea capacităților existente. Scopul direct al acestor finanțări îl constituie creșterea eficienței economice, a capacității concurențiale, dezvoltarea tehnologică, eficientizarea capacităților existente, creșterea capacității de producție și a plus valorii, îmbunătățirea randamentului și a sustenabilității, în special diminuarea cheltuielilor de producție prin îmbunătățirea și redistribuirea producției. Alte scopuri directe sunt dezvoltarea, restructurarea și modernizarea agriculturii, printre altele prin rezolvarea problemelor legate de proprietate, îmbunătățirea calității solului, dar și îmbunătățirea, respectiv eficientizarea infrastructurii legate de energie și aprovizionare cu apă.
Reporter: – Fermierii vor avea nevoie de multe acte pentru a obține acest ajutor?
Magyar Lorand: – La fel ca și în cazul oricărui program, și în acest caz este necesară elaborarea unei documentații, de acte care să dovedească proprietatea, de aceea le recomand tuturor celor care vor să depună proiecte să își pună ordine în acte. Procurarea actelor nu va fi mai complicată decât în cazul oricăror alte proiecte APIA sau din fonduri europene, teoretic este nevoie de aceleași acte și în acest caz. Singura diferență o constituie faptul că vor putea depune proiecte și persoanele fizice dacă vor putea dovedi cu acte că se ocupă de agricultură. Cei interesați în a obține ajutor și sfaturi se pot adresa rețelei de consultanți rurali, care le pot recomanda și firme care întocmesc proiecte, respectiv firme care comercializează utilaje agricole.
Reporter: – Care va fi procedura de selecție a beneficiarilor?
Magyar Lorand: – La fel ca și în cazul altor programe de finanțări, și în cadrul programului de dezvoltare economică a Transilvaniei există un sistem de jurizare, pe baza cărora se va face o ierarhizare a proiectelor depuse, va fi întocmită o listă pe baza căreia proiectele vor primi finanțare. Nu putem funiza detalii în legătură cu aceste lucruri, dar este important că există o strategie de dezvoltare a acestor trei județe, care va influența decizia. Însă experiența arată că fiecare proiect bine întocmit primește finanțare.
Reporter: – Cam câți fermieri din județul Satu Mare ar putea beneficia de finanțările acordate în cadrul acestui program?
Magyar Lorand: – La nivelul județului Satu Mare, în linii mari, contăm pe 600-1.000 de proiecte.
Reporter: – Când va demara programul de sprijin financiar pentru IMM-uri în județele Satu Mare, Bihor și Sălaj? În ce va consta acest program și ce finanțări vor putea fi obținute de beneficiari?
Magyar Lorand: – Data exactă a demarării programului nu este cunoscută, dar toate semnele indică faptul că acesta va începe în această toamnă.
Reporter: – Care este scopul acestor programe de sprijinire a agricultorilor inițiate de Guvernul Ungariei pe teritoriul României?
Magyar Lorand: – Scopul este ca persoanele care trăiesc aici, independent de etnia lor, să nu își părăsească locurile natale, să nu renunțe la agricultură, iar prin asta programul asigură existența în continuare a fermelor individuale și familiale. Acest lucru este extrem de important din punctul de vedere al agriculturii românești, acest lucru îl sprijină și subvențiile UE și acest obiectiv îl servește și programul destinat fermierilor.
A consemnat Szasz Lorand