Primăria Carei implementează proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Gradiniței Nr. 3 Carei”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se arată într-un comunicat de presă al administrației locale careiene. Proiectul are o valoare totală de 4.744.912,76 lei, din care 4.640.101.80 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

primarie
Publicăm integral comunicatul de presă

Proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Gradiniței Nr. 3 Carei”, cod SMIS 124281, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către U.A.T Municipiul Carei și are o valoare totală de 4.744.912,76 lei, din care 4.640.101.80 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.06.2018 – 30.04.2023.
Obiectivul general al proiectului
Creșterea gradului de participare la nivelul educației preșcolare în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire a sistemului și aparținând grupurilor vulnerabile/marginalizate/cu dizabilități cu cca. 30%, la Grădinița cu program prelungit Nr. 3 din municipiul Carei până în anul 2022. În cadrul grădiniței funcționează, începând cu acest an școlar, 5 clase, în anul de referință 2016-2017 au fost înregistrați 107 copii. În planul de școlarizare 2018-2019 sunt 132 copii. 40 copii aparțin grupurilor dezavantajate/vulnerabile din care 26 rromi. Prin proiect se dorește creșterea numărului de copii înscriși la Grădinița nr.3, aparținând categoriilor defavorizate, în special acei copii care prezintă risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Deoarece se constată o scădere constantă a grupului preșcolar între 3-5 ani, se dorește cel puțin menținerea numărului de elevi, prin atragerea de noi copii din sectoarele defavorizate/vulnerabile, care vor determina creșterea accesibilității acestor grupuri cu 30% raportat la situația actuală privind frecventarea grădiniței de către aceștia. În consecință, proiectul propus, prin creșterea numărului de copii aparținând grupurilor marginalizate/vulnerabile aflate în risc de abandon școlar, contribuie la obiectivul specific 10.1.
Obiectivele specifice ale proiectului
1.Creșterea calității și atractivității procesului educațional prin investiții de reabilitarea și dotarea clădirii Grădiniței cu program prelungit Nr. 3 din municipiul Carei, până în anul 2022. Prin activitățile propuse în cadrul prezentului proiect, și care vor contribui la atingerea prezentului obiectiv, se dorește asigurarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate. În acest sens, clădirea va fi reabilitată, modernizată, se va elimina igrasia și umezeala existenta în pivnița, se vor achiziționa dotări specifice. Participarea la procesul educațional, creșterea numărului de copii care frecventează grădinița, nu se pot realiza fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaţionale. Infrastructura educaţională este esenţială pentru educaţie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilităţi sociale şi a capacităţii de integrare socială.
2. Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități prin măsuri constructive și dotări precum și promovarea măsurilor privind comportamentul la posibile dezastre, la interacțiune cu persoane cu dizabilitați, precum si a acțiunilor de vizibilitate si promovare întreprinse până în anul 2022. Prezentul obiectiv va fi atins prin acțiuni care vizează adaptarea construcției pentru persoane cu dizabilități, dotarea cu jucării pentru copii nevăzători și acțiuni de conștientizare, promovare și vizibilitate în cadrul proiectului, se vor realiza min. 2 acțiuni în care vor fi implicați voluntari aparținând Asociației Werdnig Hoffman (persoane cu dizabilități locomotorii) și min. 2 acțiuni de simulare pentru a sprijinii copii în a reacționa corect în caz de dezastre.