În data de 12 decembrie 2019, ora 12.00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Carei va avea loc şedinţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare, informează Consiliul Județean Satu Mare. La ședință vor fi prezenți primarii, șefii de post și șefii secțiilor de poliție din Carei, Andrid, Berveni, Cămin, Căpleni, Ciumești, Foieni, Moftin, Petrești, Pișcolt, Sanislău, Tiream, Urziceni.

atop carei

Ordinea de zi a ședinţei cuprinde:
I. Dezbatere privind modul în care se implică primăriile în asigurarea climatului de siguranță al cetățenilor:
1. Modul de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările ulterioare și a H.G. 301/2012 cuprinzând ”Normele tehnice de aplicare” a acestei legi.
2. Prezentarea de către UAT-uri a situației centralizatoare cu eventualele pagube produse de la începutul anului până în prezent, ca urmare a fenomenelor meteo periculoase care au avut loc pe raza UAT-urilor și demersurile întreprinse în acest sens.
3. Asigurarea unui climat adecvat pe timpul competițiilor sportive și a manifestărilor de protest.
4. Modul în care UAT-urile au pregătit instituțiile școlare din subordine pentru anul școlar 2019-2020: garduri, camere de supraveghere etc.
II. Dezbaterea și aprobarea Planului strategic al ATOP pentru anul 2020.
III. Diverse.