Şcoala Gimnazială Nr.1 din municipiul Carei se modernizează, asigurând astfel condiţii optime elevilor care studiază și vor studia aici. Această şcoală va deveni una modernă în adevăratul sens al cuvântului, ca aspect și ca viziune, afirmă directorul Nicolae Moldovan.

nicolae moldovan
”Visul nostru de a avea o școală primitoare și modernă se realizează prin proiectul POR/10/ 2017-2020; Axa prioritară 10.1 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Contractul de finanţare a fost semnat la sfârşitul lunii trecute de către primarul municipiului Carei, Eugen Kovacs”, a declarat directorul Școlii Gimnaziale Nr.1, Nicolae Moldovan.
Prin iImplementarea acestui proiect, sunt urmărite obiectivele:
1) Reabilitarea Corp A – clădirea principală , proiect care prevede menținerea arhitecturii inițiale , fiind o clădire care face parte din ansamblu de clădiri monument istoric de pe str. 1 Decembrie 1918
2) Construcția unei săli de sport, absol necesară oricărei școli
3) Un teren de baschet/handbal/tenis de câmp modern
TERMENE
Decembrie 2019 – se lanseaza licitatia pentru elaborarea Proiectului tehnic. Caietul de sarcini este in lucru.
Termenul de executie pentru Proiectul tehnic este de 3 luni, așadar se estimează ca în martie 2020 să se lanseze licitația pentru execuția de lucrari.
În cererea de finanțare lucrările sunt prevăzute a se finaliza în 31 august 2021.
1. Reabilitarea corpului A, din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1, astfel încat să corespundă cerințelor actuale.
Intervențiile la acest corp de clădire vor fi:
– Termoizolarea pardoselii de la nivelul parterului
– Termoizolarea planșeului peste etaj
– Înlocuirea tâmplăriilor exterioare existente cu tâmplării din lemn stratificat cu geam triplu termoizolant.
– Realizarea de reparații la fațadele imobilului, tencuieli și vopsitorii specifice cladirilor istorice
– Realizarea de reparații locale la șarpanta existentă și la planșeul din lemn peste etajul 1, pentru înlocuirea elementelor structurale deteriorate.
– Înlocuirea învelitorii existente și a sistemului pluvial existent cu țiglă ceramică și jgheaburi și burlane din TbAl.
– Modificari interioare nestructurale cu modificări funcționale.
– Realizarea unui sistem pentru accesul persoanelor cu handicap la parterul cladirii : ELEVATOR PERSOANE CU HANDICAP:
– platformă inclinată pentru persoane cu disabilități, amplasată la baza scărilor de la intrarea principală în cladireaa din str. 1 Decembrie 1918.
– Modernizarea grupurilor sanitare
2. Extinderea corpului B din cadrul Scolii Generale nr. 1 pentru transformarea acestuia într-o Sală de Sport.
Interventiile la acest corp de cladire vor fi majore :
– Se va desface acoperișul , planșeul peste parter, compartimentările interioare
– Se va pastra incaperea centralei termice si accesul separat la aceasta. Sala de sport va avea un regim de inaltime P+1E_parțial și va avea dimensiunea interioară a terenului de joc de 17.15 m X 28 m, fiind potrivită pentru jocuri de echipă de genul : baschet, volei, tenis. De asemenea sala va putea fi utilizata și pentru competiții de nivel local , fiind dotată cu tribune.
Din punct de vedere funcțional aceasta se va organiza astfel :
Parter: sala de sport, 4 vestiare cu dușuri, grupuri sanitare
Etajul partia : tribune pentru spectatori ( aprox 150 pers).
Accesul la sala de sport de va face din curtea interioară, de pe latura estică.
Sala de sport va fi dotată cu instalații si echipamente specifice : – Instalatii electrice – Instalatii saitare – Instalatii termice. Incalzirea centrala se va realiza cu radioatoare, alimentate de la centrala termica existenta .
3. Amenajarea exterioară a incintei școlii
Amenajarea exterioara va cuprinde :
– Pavarea curtii interioare cu pavele din beton prefabricate
– Amenjarea unor insule de verdeata plantate cu arbori si bancute pentru sezut
– Realizarea a 2 cismele
– Realizarea unui teren sintetic de sport (tenis/baschet/ badminton), împrejmuit cu plasă de sârmă
– Realizarea unei zone verzi în vecinătatea terenului de sport exterior.

scoala 1
Proiectul ”Creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Carei”, este implementat de către UAT Municipiul Carei și are o valoare totală de 7.875.089,00 lei, din care 6.693.825,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 14.11.2019 – 31.10.2022.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creşterea gradului de confort în derularea procesului educativ prin reabilitarea corpului A si extinderea corpului B ale Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din Municipiul Carei până în anul 2022.
2. Creşterea gradului de informare şi transparenţă prin implementarea de măsuri de publicitate şi informare şi derularea programelor educaţionale prin asigurarea principiilor de nediscriminare pe perioadele de implementare şi post-implementare a proiectului în municipiul Carei.