La Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” din Carei a început cursul de formare „CRED”, se arată într-un material transmis portalului Opinie de Carei. Acest proiect european își propune să descopere și să dezvolte profesori creativi, inovatori și valoroși, care pot aduce un suflu nou sistemului de educație și comunității în care își desfășoară activitatea.

cred
Programul de formare este adresat cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în cadrul proiectului cu numele„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”.
Astfel, proiectul continuă misiunea de a oferi un program de formare continuă de calitate în aria abilitării curriculare. vizează un grup-țintă fără precedent în proiectele educaționale din România, format din 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial.
„Într-o societate aflată într-o dinamică accelerată, suntem puși în fața unor noi provocări, reflectate și în nevoile specifice sistemului de educație. Așadar, trebuie să acționăm în consecință, întrucât este necesar ca educația să se adapteze acestor schimbări. Prin proiectul CRED venim în sprijinul cadrelor didactice în procesul de interpretare și implementare a noului curriculum. Este vizată o abordare metodologică centrată pe competențele-cheie ale elevilor și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.”- Merima Petrovici, Manager al proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”.
Printre altele se urmărește:
• înțelegerea în profunzime a elementelor de noutate și inovație aduse de noile programe școlare și integrarea acestor schimbări în sala de clasă;
• încurajarea utilizării la clasă a unor noi metode și strategii didactice care să ofere contexte autentice de dezvoltare a competențelor elevilor;
• dobândirea abilității de utilizator și dezvoltator de resurse educaționale deschise și, totodată, dobândirea posibilității de a le adapta, în funcție de contextul educațional;
• identificarea, în activitatea didactică, a adaptărilor curriculare care să sprijine fiecare elev să-și atingă potențialul.