În cadrul ședinței extraordinare de azi, consilierii locali careieni au aprobat regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare pe raza municipiului. Noul regulament introduce obligativitatea colectării selective a deșeurilor pentru persoanele fizice și juridice, dar și obligativitatea operatorului de a asigura transportul separat al deșeurilor.

_DSC7750
Ori colectare selectivă, ori penalități!
Primarul Eugen Kovacs a declarat că administrația locală va trebui să-i convingă pe careieni să se conformeze noului regulament și să își colecteze selectiv deșeurile, căci altfel vor trebui plătite sume consistente de la bugetul local pe post de penalizări. Primarul Kovacs a mai anunțat că, de anul viitor, contractele de salubrizare nu vor mai putea fi încheiate pe persoană, ci pe adresă și cantitate.
Lipsă de colaborare cu Bio Florisal
Viceprimarul Ludovic Keizer a arătat că administrația locală nu ar dori să rezilieze contractul cu operatorul Bio Florisal, care este valabil până în 2023, dar se așteaptă la o colaborare mai strânsă, având în vedere că se impun o serie de discuții importante pe marginea salubrizării.
În aceeași ordine de idei, consilierul local Ioan Oneț ar declarat că ar trebui purtate discuții serioase cu administratorii Bio Florisal despre nivelul calitativ al serviciilor prestate la nivelul Careiului.

În continuare, portalul Opinie de Carei prezintă principalele prevederi din regulamentul adoptat de către Consiliul Local în ședința de azi.
Deșeurile vor fi colectate selectiv pe categorii
Potrivit noului regulament, următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat: reziduale, biodegradabile, reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje, deșeuri periculoase din deșeurile manejere și deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.
Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, pe patru fracţii, respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă , în condiţii salubre, în spaţii special asigurate de către autoritatea administraţiei publice locale și amenajate şi întreținute de către operatorul de salubrizare. Fracţia biodegradabilă şi similară va fi colectată separat, transportată şi predată la instalaţiile de tratare. Bio Florisal va avea obligația de a colecta separat și a transporta separat aceste categorii de deșeuri la staţiile/instalaţiile de tratare sau de eliminare finală.
Bio Florisal trebuie să asigure containere selective
În vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de colectare amenajate vor fi dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului, asigurate prin grija operatorului.
Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităţilor administraţiei publice locale sau a operatorului vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, racordate la reţeaua de canalizare în funcție de posibilitățiile tehnice a zonei.
Colectare selectivă în saci de culori diferite
Colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor menajere şi similare se realizează astfel:
a) deşeurile reziduale – menajere se colectează de regulă în recipiente de culoare gri/negru sau în cele existente;
b) deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro sau în saci transparenți tipizați;
c) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, se colectează în recipiente de culoare albastră sau în saci transparenți tipizați;
d) deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în recipiente de culoare galbenă sau în saci transparenți tipizați;
e) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă se colectează în recipiente de culoare verde sau în saci transparenți tipizați.
Frecvența colectării deșeurilor
Colectarea deşeurilor „din poartă în poartă” se realizează cu următoarele frecvenţe de colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile, o dată la două săptămâni;
b) pentru deşeurile menajere, o dată pe săptămână;
c) pentru deşeurile biodegradabile, o dată la două săptămâni.
Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvenţe:
a) pentru deşeurile reciclabile, în funcție de capacitatea de stocare a recipientelor cel puțin o dată pe săptămână;
b) pentru deşeurile menajere: zilnic, în zona centrală, hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe, școli, creşe, alte instituții de interes public şi o dată la două zile în celelalte cazuri în funcție de capacitatea de stocare a recipientelor.
Deșeurile vegetale, colectate doar în saci transparenți
În plus, deșeurile vegetale (frunze, flori, iarbă, crengi mărunțite, resturi din grădini) vor fi colectate exclusiv în saci transparenți. Deșeurile vegetale depuse lângă saci nu se vor ridica de către operator și constituie contravenție.