Consilierii județeni sătmăreni s-au reunit vineri, 12 iulie 2019, în ședința extraordinară a Consiliului Județean Satu Mare menită a supune aprobării proiectul de hotărâre privind rapoartele de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru programe/proiecte/acțiuni culturale și proiecte/programe sportive, din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2019.

Cupa Sperantelor Eger (1)
Aprobarea proiectului reprezenta ultima etapă a concursului de proiecte în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general pentru manifestările culturale și sportive, desfășurate în cursul acestui an.
Cu 28 de voturi pentru și o abținere, cei 29 de consilieri județeni au aprobat finanțarea în valoare de 1.500.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 1.000.000 lei pentru cultură și 500.000 lei pentru sport, pentru 36 de solicitanți pe cultură, respectiv 23 pentru sport, cu care se vor încheia contracte de finanțare.
Sakura este singura entitate careiană care a primit finanţare la capitolul sport, fiind şi singura care a depus o solicitare în acest sens. Clubului careian i-a fost alocată suma de 8.481 lei pentru a participa la Campionatul Mondial SKDUN.
Nicio entitate careiană nu a depus cerere de finanţare la capitolul cultură.