Liceul Teoretic (clasele liceale) derulează două proiecte europene Erasmus+. Unul dintre cele două este numit ”Les neurosciences au service des apprentissages et de la prévention du décrochage scolaire”. Tema acestui proiect este neuroștiințele în slujba învățării și a prevenirii abandonului școlar. Coordonatorul proiectului este doamna profesoară Dana Pop.

8

Ceilalți profesori implicați sunt: Alina Mocanu, Rodica Pop, Loredana Buzgău, Rusu Codruța, Alina Iacobuț, Zsido Sandor. Țările participante sunt: România, Franța, Spania, Italia, Portugalia.
”Neuroștiințe” este un termen care definește ansamblul științelor creierului (genetica, biochimia, fiziologia, informatica, farmacologia, neurologia, psihiatria etc.). Exisă o legătură importantă între descoperirile neuroștiinței și domeniile psihologie și educație, întrucât aceste descoperiri permit studierea proceselor mentale valorificate în educație (percepția, atenția, controlul emoțiilor și comportamentului, dezvoltarea limbajului, memorizarea, stresul etc.). Toate informațiile primite din domeniul neuroștiințelor pot ajuta la o mai bună gestionare a procesului de predare-învățare. Deci scopul acestui proiect este de a ameliora sau, chiar mai mult, de a rezolva unele dintre problemele stringente apărute în activitățile de predare și învățare, ca de exemplu: problema atenției la ore, proasta administrare a memorizării, inhibiția emoțiilor, inexistența comunicării între profesor-elev, elev- elev, controlul greșit al stresului etc.
În perioada 27 ianuarie – 2 februarie, s-a desfășurat prima întâlnire a proiectului, la Nantes, în Franța. Din partea Liceului Teoretic au participat: prof. Dana Pop, prof. Alina Mocanu, elevii: Sabău Adrian, Ciordaș Adrian, Meszaros Daiana, Podoba Barbara, Holtberger Larisa și Mizsei Ciprian. În programul acestei sesiuni, s-au numărat următoarele activități: întâlnire cu personalul direcțiunii, prezentarea școlii, alegerea logoului proiectului, cunoașterea reciprocă și autocunoașterea, prezentarea funcționării creierului uman, gestionarea emoțiilor și a atenției, tehnici de gestionare a atenției, memorizarea și tehnicile de memorizare, respirația și tehnicile de respirație, stresul și gestionarea stresului etc. Cursurile și activitățile au implicat toți profesorii și elevii prezenți. Au existat ședințe teoretice, dar și interactive, pe grupuri sau individual. Totodată, partenerii implicați în proiect au participat la vizite de documentare în orașul Nantes și în împrejurimi. În interiorul orașului, copiii au fost antrenați într-un concurs de orientare turistică, la sfârșitul căruia s-au decernat premii și diplome.
În perioada următoare, elevii români prezenți la Nantes vor disemina, sub diverse forme, împreună cu profesorii lor, cunoștințele câștigate la această reuniune.