În cadrul ședinței extraordinare de azi, consilierii locali careieni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 2,5 milioane lei. Banii urmează să fie folosiți pentru a asigura cofinanțarea proiectelor din fonduri europene și guvernamentale care vor fi implementate în Carei, în valoare totală de peste 110 milioane lei.

consiliu

Consilierul local Ioan Oneț a arătat că, spre deosebire de alte localități din România, municipiul Carei stă foarte bine la gradul de îndatorare, în prezent acest fiind de circa 14-15%. De asemenea, consilierul Oneț a arătat că acest credit este necesar pentru realizarea unor investiții importante în infrastructura municipiului, investiții care vor fi finanțate din proiecte din fonduri europene și guvernamentale.
Proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020:
1. Proiectul ”Creșterea efIicienței energetice a clădirilor rezidențiale în municipiul Carei – componenta blocuri turn” are valoarea de 2,911 milioane lei, contractul de finanțare fiind semnat în 28 iunie 2017. Proiectul prevede reabilitarea termică a celor patru blocuri turn din municipiul Carei, fiind în curs de implementare.
2. Proiectul ”Amenajare parc de agrement Șomoș în municipiul Carei” are valoarea de 11,95 milioane lei, contractul de finanțare fiind semnat în 30 mai 2018. Proiectul vizează reamanejarea zonei degradate Șomoș, prin amenajarea unei noi zone verzi, concepute ca o pădure ce înconjoară o poiană generoasă – loc de agrement, recreere și relaxare, de întreținere fizică și mentală, de organizare de activități artistice ori workshop-uri în are liber. Primăria Carei a organizat licitația și a semnat contractul de execuție al investiției, urmând să înceapă lucrările.
3. Proiectul ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” are valoarea de 45,25 milioane lei, contractul de finanțare fiind semnat în 14 iunie 2018. Proiectul vizează introducerea transportului public prin achiziționarea a zece autobuze electrice, lucrări de reabilitare a carosabilului pe traseul microbuzelor și amenjarea de piste de biciclete în zona centrală a municipiului.
4. Proiectul ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin măsuri privind încurajarea utilizării bicicletei și îmbunătățirea infrastructurii aferente traficului pedestrian” are valoarea de 13,43 milioane lei, contractul de finanțare fiind semnat în 14 iunie 2018. Proiectul se referă la crearea unei rețele de piste de bicicliști în tot orașul, dar și lucrări de reabilitare a carosabilului și a spațiilor verzi.
5. Proiectul ”Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Carei” are valoarea de 22,61 milioane lei, contractul de finanțare fiind semnat în 2 octombrie 2018. Prin intermediul acestuia, rețeaua de iluminat public se va înlocui în totalitate acolo unde nu este rețea comună cu cea de furnizare energie, se vor înlocui numai corpurile de iluminat pe rețeaua existentă în comun cu cea de distribuție pe aproximativ 70 % din străzi, pe străzile pe care nu există iluminat sau acesta este foarte precar se vor realiza invesții de extindere a sistemului de iluminat prin montarea de stâlpi și aparate noi, toate aparatele care vor fi montate în cadrul proiectului vor fi echipate cu sisteme de control și comunicație de la distanță, iar pe toate arterele principale se va realiza un iluminat special, modern, destinat trecerilor de pietoni, iluminat care va utiliza un sistem inovativ de senzori și panouri fotovoltaice. Consumul de energie electrică va scădea cu cel puțin 42% după implementarea acestor măsuri.
Proiect transfrontalier finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria:
1. Proiectul ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural Carei – Nyiradony (RO-HU 103 IRIS)” are valoarea de 1,47 milioane lei, contractul de finanțare fiind semnat în 11 aprilie 2018. Proiectul prevede plantări de arbori cu valoare dendrologică ridicată, specii indigene și exotice, realizarea de alei, plantări de iris în Parcul dendrologic din Carei, realizarea unor spații verzi cu aspect peisagistic deosebit (tunel de plante/flori), realizarea de rute tematice în parcul careian, amenajarea unei expoziții sezoniere de plante în aer liber pe timpul verii și instalarea unui patinoar mobil pe timp de iarnă, crearea unei rute tematice Iris, accesibile cu bicicleta, din Nyiradony până în Carei. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria.
Proiect finanțat de Guvernul României prin PNDL 2:
1. Proiectul intitulat ”Extindere Școala Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P+2 (3 parțial) și modernizarea clădirii existente din municipiul carei, str. Vasile Lucaciu nr.16” are valoarea de 14,14 milioane lei, contractul de finanțare fiind semnat în 19 iunie 2018. Finanțarea este asigurată prin intermediul PNDL 2.
Tot în ședința extraordinară de azi, consilierii locali au aprobat rectificarea bugetului local, bugetul Spitalului Municipal și au modificat lista reprezentanţilor Consiliului Local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2018-2019.