Joi 21 iunie 2018, prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip, a prezidat şedinţa lunară a Comisiei de Dialog Social. În cadrul şedinţei a fost analizată solicitarea înaintată Instituției Prefectului Județul Satu Mare de către Dârle Vasile – vicepreşedintele filialei Satu Mare a sindicatului Cartel ALFA, privind unele aspecte și sesizări din domeniul asistenței sociale și dispozițiile Legii –Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

4

Asistenţii personali şi asistenţii sociali angajaţi ai primăriilor din judeţ doresc actualizarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale. Aceştia susţin că pentru fiecare copil în îngrijire primesc 600 de lei, aceşti bani nefiind suficienţi pentru a acoperi cheltuielile lunare a unui copil. Având în vedere creşterea preţurilor şi a cheltuielilor de întreţinere, se doreşte o majorare a alocaţiei de plasament de 150 lei pe lună, sumă care ar acoperi parţial majorările de preţuri şi inflaţia din ultimii 4 ani.
Referitor la Legea-cadru nr. 153/2017 sindicatul Cartel ALFA doreşte modificarea acesteia după cum urmează: introducerea unui nou alineat la art. 38 în care să fie prevăzută o creştere salarială şi pentru personalul angajat în asistenţă socială precum şi un alt alineat care să prevadă o creştere salarială pentru asistentul maternal profesionist deoarece acesta îndeplineşte atribuţiile mai multor profesii cum ar fi cea de soră medicală, educator, îngrijitor şi este obligat periodic să se specializeze iar coefincientul de salarizare din lege nu este nici măcar la nivelul muncitorului calificat sau al infirmierei.
Sindicatul Cartel ALFA consideră că modificările solicitate sunt corecte şi necesare pentru respectarea principiilor generale ale Legii salarizării bugetarilor.