Peste 150 de elevi ai Liceului Teoretic au participat azi la o amplă acțiune de împădurire lângă Foieni, pe o suprafață de 1,7 hectare. Inițiatorul acțiunii a fost inginerul Balogh Sandor, responsabilul cu regenerarea pădurilor din cadrul Ocolului Silvic „Codrii Sătmarului”.

Puieții plantați au fost asigurați de către Ocolul Silvic ”Salcâmul” Ciumești, în timp ce lucările de amenjare a suprafeței plantate au fost suportate de către Ocolului Silvic „Codrii Sătmarului”. elevii Liceului Teoretic au fost însoțiți de cadre didactice și de către directorul instituției de învățământ, Zsido Sandor.
În timpul acțiunii de împădurire, elevii au fost vizitați de către președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, și de către subprefectul Altfatter Tamas. Aceștia au plantat la rândul lor câțiva copaci, ajutați de către primarul comunei Foieni, Brem Lszlo, și viceprimarul Nagy Zoltan.
La finalul acțiunii, elevii s-au deplasat la căminul cultural din Foieni, unde au servit prânzul, având satisfacția muncii bine făcute.