Acesta este titlul unui email transmis aseară portalului Opinie de Carei, referitor la unele afirmații apărute în Buletin de Carei pe marginea unui răspuns al Gărzii de Mediu Satu Mare. Emailul a fost transmis și redacției Buletin de Carei, provocând modificarea imediată a articolului publicat. Reproducem integral materialul primit aseară.

taiere copac

Stimate destinatar,
Având în vedere că pe pagina BDC (Buletin de Carei) au apărut afirmații neadevărate, vă rog să publicați acest text:
Legea 24/2007 s-a modificat de Legea 88 din anul 2014 și a fost introdus alin. 6 la art. 12 . Varianta actualizată se poate consulta pe site-ul: legislatie.just.ro.
Daca unii nu știu să citească, ar fi bine să roage pe alții să citească în locul lor.
În ultima perioadă BDC e specialist și în spațiile verzi.
Un cetatean 😀
Articolul 12
(1) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora.
(2) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbuşti sunt obligaţi să realizeze măsurile de întreţinere a acestora.
(3) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.
(4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor pluviale.
(5) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene.
(6) Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti.
———
Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 88 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.
N.R. În cadrul unui articol publicat ieri, Buletin de Carei a luat în derâdere un răspuns al Gărzii de Mediu Satu Mare, în care se făcea trimitere la acel aliniat 6, susținând că articolul 12 al legii în cauză nu are decât cinci aliniate. După ce a primit mailul reprodus mai sus, transmis și redacției Buletin de Carei, și s-a edificat asupra legislației actualizate, Daniela Ciuta a modificat imediat articolul referitor la răspunsul Gărzii de Mediu, fiind scoase toate referile la inexistența celebrului deja aliniat 6.