Consilierii locali careieni s-au reunit azi, 8 ianuarie 2018, în prima lor şedinţă extraordinară din acest an. Şedinţa a fost una furtunoasă, marcată de intervenţiile caracteristice ale consilierului local Ilie Ciuta, urmate de voturi împotrivă şi abţineri. Nu insistăm asupra intervenţiilor sale, lăsând acest lucru în seama soţiei sale, jurnalistă consacrată în astfel de situaţii, care pe blogul său redă punctual discursurile consilierului local Ilie Ciuta, cu care împarte livingul, bucătăria, dormitorul şi chiar toaleta.

Consilierii locali careieni au aprobat utilizarea în anul 2018 excedentului rezultat din secţiunea de funcţionare, respectiv dezvoltare a bugetului local, doar consilierul Ilie Ciuta s-a abţinut. Valoarea totală a excedentului este de 73.767 lei. Administratorul public Beko Tamas a explicat băbeşte că această diferenţă se datorează faptului că Primăria Carei a trebuit să depună deconturile până în data de 27 decembrie 2017, dar încasările la bugetul local au continuat până în data de 29 decembrie 2017. Consilierii au aprobat apoi salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din Primăria Carei şi serviciile subordonate. Doar consilierul Ciuta a votat împotrivă.
Prin decizia consilierilor locali, a fost alocată suma de 29.000 lei către cultele religioase. Banii au fost împărţiţi astfel: Parohia Romano-Catolică Nr.1 – 9.000 lei, Parohia Romano-Catolică Nr.3 – 10.000 lei şi Parohia Reformată Oraş Grădină – 10.000 lei. Toţi consilierii au votat favorabil, cu excepţia lui Ciuta, care s-a abţinut.
Consilierii locali au aprobat apoi bugetul de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I 2018 al Spitalului Municipal Carei, în valoare de 9,68 milioane lei, doar consilierul Ciuta votând împotrivă. Directorul financiar-contabil Adriana Negrea a arătat că veniturile Spitalului Municipal provind din: alocările Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Satu Mare – 4,599 milioane lei, subvenţii de la Consiliul Local – 8.000 lei, subvenţii din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale – 2,15 milioane lei, alocări de la Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare – 165.000 lei, venituri proprii – 90.000 lei, venituri din chirii – 10.000 lei, donaţii şi sponsorizări – 36.000 lei şi excedent din anii precedenţi – 2,621 milioane lei. Cheltuielile spitalului au următoarea structură: cheltuieli de personal – 4,35 milioane lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii – 4 milioane lei, burse pentru rezidenţi – 5.000 lei şi cheltuieli de capital – 300.000 lei.
Consilierul Ilie Ciută a acuzat creşteri “înfiorătoare” la unele cheltuieli, adăugând că bugetul a fost făcut “pe genunchi”, fiind contrazis atât de către directorul financiar-contabil al Spitalului, Adriana Negrea, cât şi de către primarul Eugen Kovacs. În continuare, primarul Kovacs a declarat că, în sfârşit, personalul medical va fi mai bine plătit din martie, un medic specialist urmând să câştige circa 2.500 de euro, lucru care ar trebui să împiedice plecarea medicilor.
Consilierii locali au aprobat utilizarea excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în sumă de 2,621 milioane lei. Mai precis, spitalul se împrumută din acest excedent pentru a putea plăti salariile personalului în luna ianuarie, urmând să restituie suma la final de an. Acest artificiu este necesar întrucât salariile trebuiesc acordate în 10-11 ianuarie, în timp ce CJAS Satu Mare virează primii bani abia spre finalul acestei luni. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate, chiar şi consilierul Ciuta votând favorabil de această dată.