În cadrul ședinței extraordinare de azi, 18 septembrie 2017, consilierii locali careieni au aprobat iniţierea procedurii de achiziţionare de către municipiul Carei a unui teren extravilan în vederea construirii de locuinţe sociale. În acest sens a fost desemnată o comisie formată din cinci consilieri locali, care va identifica și va negocia prețul respectivului teren.

DSC_0134

”!Având în vedere faptul că imobilele de pe strada Doina nr.15 și strada IuliuManiu nr.10, fostul cămin al Liceului Agricol din Carei, se află într-o stare de degradare avansată, necesitând o reparație capitală și ținând cont de înregistrarea a tot mai multe solicitări de locuințe sociale, se impune construirea unor locuințe sociale prin atragerea de surse de finanțare extrabugetare în vederea soluționării aspectelor sociale constate în teren. În acest scop, se impune achiziționarea unui teren în extravilanul localității în vederea realizării acestei investiții în zone periferice, care să aibă posibilittate de racordare la alimentare cu energie electrică și la rețelele de apă potabilă și canalizare”, se arată în expunerea de motive atașată proiectului de hotărâre.
Pentru inițierea procedurii de achiziție a terenului a fost constituită o comisie de identificare a terenului și de negociere a prețului de cumpărare. Comisia este formată din consilierii locali: Petkes Iosif, Păușan Bujor, Venig Gabriela, Todea Carmen și Fazakas Zoltan.