Angajații Instituției Prefectului-Județul Satu Mare vor organiza miercuri, 31 mai 2017, o grevă de avertisment de tip grevă japoneză, se arată într-un comunicat de presă transmis portalului Opinie de Carei.

consiliul-judetean
Principala nemulțumire se referă la politica salarială discriminatorie a Parlamentului și Guvernului României, precum și a Ministerului Afacerilor Interne în raport cu funcționarii publici și personalul contractual din Instituțiile Prefectului, ale căror salarii sunt în momentul de față cu cca 50% mai mici decât majoritatea celor din serviciile publice deconcentrate, consilii județene și primării.
Protestul are în vedere faptul că în data de 16 mai 2017 în Camera Deputaților a fost respins amendamentul la legea de aprobare a O.U.G. nr.2/2017, care propunea majorarea salariilor brute pentru angajații din Prefecturi, asta în condițiile în care amendamente similare ce vizau majorări salariale pentru angajați din alte autorități și instituții publice au fost adoptate.
Precizăm faptul că aprobarea acestui amendament nu ar fi produs un impact major asupra bugetului de stat, întrucât numărul angajaților din Prefecturi este mult mai redus decât cel din oricare din instituțiile/autoritățile menționate.
Scopul protestului este redarea demnității Instituției Prefectului prin majorarea salariilor de bază așa cum s-a dorit prin amendamentul mai sus menționat.