Instituția Prefectului a retrimis în Consiliul Local Satu Mare hotărârea prin care taxa specială de salubritate urma să fie pusă în cârca sătmărenilor. Prefectura solicită Consiliului Local Satu Mare să revizuiască decizia, în caz contrar urmând ca hotărârea să fie atacată în Contencios Administrativ de către Instituția Prefectului. La Carei, taxa specială a fost pusă în cârca localnicilor, fără să existe o hotărâre a Consiliului Local în acest sens.

bioflorisalok

Careienii plătesc acea taxă specială de mediu, nu numai sătmărenii, însă Prefectura Satu Mare nu are cunoştinţă de acest lucru. BioFlorisal pur şi simplu a inclus-o pe factura careienilor, deşi nu există nicio decizie a Consiliului Local Carei în acest sens. Careienii plătesc deja această taxă, majoritatea lor chiar fără să ştie. Portalul Opinie de Carei solicită Prefecturii Satu Mare să ia măsuri în vederea eliminării acestei taxe inclusiv în municipiul Carei. Nu e vorba de suma plătită în plus, de 2,68 de lei pe persoană în fiecare lună, ci de modul şmecheresc în care a fost inclusă pe facturile careienilor.
Prefectura solicită Consiliului Local Satu Mare să reanalizeze hotărârea prin care taxa de mediu a fost pusă în cârca locuitorilor municipiului Satu Mare.
”Ca urmare a exercitării controlului de legalitate asupra hotărârilor adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, prefectul judeţului Satu Mare, prin adresa nr. 5245/05.05.2017 a transmis spre reanaliză Hotărârea nr. 49/23.02.2017 pentru aprobarea perceperii taxei reglementate de OUG nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu, în sensul modificării și completării acesteia, în vederea intrării în legalitate. Aceasta este procedura prealabilă, prin care s-a solicitat stabilirea expresă de către forul deliberativ a plătitorului/plătitorilor taxei de mediu instituite prin art. 9, alin. 1, lit. C din OUG 196/2005. În cazul neconformării, prefectul este îndreptățit să promoveze acțiunea în instanță pentru anularea HCL nr. 49/23.02.2017. În același timp s-au adus la cunoștința Consiliului Local prevederile legale care trebuie respectate de către operatorul de salubrizare în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. Acestea se regăsesc în Legea Nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea Nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind Regulamentul-cadru a serviciului de salubrizare a localităților”, se arată în adresa Instituției Prefectului.