Premergător Sfintei Sărbători a Învierii Domnului, Inspecția de Prevenire împreună cu echipaje din cadrul subunităților de pompieri ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare desfăşoară controale, activităţi preventive și acțiuni de recunoaștere la lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești pentru a asigura reducerea riscului de incendiu la această categorie de obiective. 

pompier biserica
Numărul mare de persoane prezente cu această ocazie în biserici, utilizarea lumânărilor și a candelelor aprinse pe timpul slujbei constituie un potențial pericol pentru siguranța credincioșilor. De aceea, obiectivele principale ale acestor acțiuni preventive sunt: depistarea neregulilor care pot favoriza producerea  unor situații  de urgență și creșterea nivelului de conștientizare în rândul  clerului și al enoriașilor cu privire la modul de comportare, intervenție și evacuare în cazul producerii unor situații de urgență.
Cu prilejul executării controalelor de prevenire, inspectorii urmăresc modul de exploatare a instalațiilor electrice, a sistemelor de încălzire și a coșurilor de fum, respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și existența și valabilitatea mijloacelor de primă intervenție (stingătoare, hidranți). O mare parte din neregulile depistate până în prezent au fost remediate pe timpul acțiunii de control, celelalte fiind sancționate cu avertismente, urmând a se lua măsuri de remediere în perioada imediat următoare. Pe lângă identificarea și înlăturarea neregulilor, specialiștii noștri au asigurat instruirea personalului monahal, astfel încât acesta să cunoască și să respecte regulile de prevenire a incendiilor, punându-le la dispoziție materiale informative curinzând măsurile care trebuie respectate la lăcașurile de cult pe timpul sărbătorilor pascale.
Acțiunile de control și de recunoaștere în teren continuă și în zilele ce urmează, iar pe parcursul Slujbei de Înviere cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” vor avea misiunea de a urmări respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de cult din județ.