Plătitorii de impozit pe profit trebuie să depună până la 27 martie Declarația 101 (Declarație privind impozitul pe profit), termenul fiind, de asemenea, valabil și pentru plata impozitului pe profit pentru anul 2016. În mod obișnuit, termenul de depunere este 25 martie, însă, întrucât aceasta este o zi nelucrătoare, termenul maxim pentru depunere devine 27 martie. ANAF a anunțat deja că depunerea Declarației 101 va fi urmată de controale la firme începând cu luna aprilie, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare.

FinanteSM
Formularul 101 a suferit câteva modificări față de varianta aplicabilă pentru anul 2015, dar, în general, sunt modificări care țin mai mult de formă, decât de fond. Potrivit companiei de consultanță și externalizare Accace, printre modificări se numără:
Au fost aliniate trimiterile la legislație cu articolele din noul Cod Fiscal (Legea 227/2015)
Nu mai este necesară prezentarea veniturilor și cheltuielilor extraordinare (se vor prezența separat doar veniturile și cheltuielile din exploatare și financiare)
Deducerea reprezentând amortizarea fiscală va fi prezentată mai detaliat, astfel s-au introdus categorii noi pentru a prezența amortizarea fiscală provenind de la mijloace fixe destinate preveniri accidentelor de muncă și bolilor profesionale, destinate înființării și funcționarii cabinetelor medicale sau de la mijloace fixe care au o valoarea mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a guvernului.
Completare Declarația 101
Potrivit AJFP Olt, formularul 101 utilizat pentru declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2016 este cel prevăzut în ordinul președintelui ANAF nr. 3386 din 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 950 din 25 noiembrie 2016.
La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.
Rectificare formular 101
În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă, declarația rectificativă se intocmește pe același model de formular, înscriind „X” în spațiul special prevăzut în acest scop.
Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art.105 alin. (6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica „Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare” și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop.
Depunere formular 101
Declarația se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil.
Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență care poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, http://www.anaf.ro, la secțiunea Servicii online→Declarații electronice→Descărcare declarații.
Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, accesând adresa de internet http://www.e-guvernare.ro -Depunere declarații.
Informații privind depunerea on-line a declarațiilor fiscale de către persoanele juridice se găsesc pe site-ul ANAF, http://www.anaf.ro, la secțiunea Servicii online→Declarații electronice→Informații depunere declarații persoane juridice.