În data de 22.02.2017, la sediul Consiliului Județean Satu Mare, a avut loc semnarea contractului de execuție a lucrărilor de Modernizare DJ 193A Satu Mare (DJ 193) – Amați – Rușeni – Tătărești – Necopoi – Homorodu de Jos -Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba– Hodișa – Socond – Rătești (DN 19A), lungimea drumului ce urmează a fi modernizat este de 48,2 km, finanțarea fiind asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, informează Consiliul Județean Satu Mare.

consiliul-judetean

Executantul lucrării este Tehnic Asist SRL (IMM), acesta în cadrul documentației de calificare declarând 6 subcontractanți (Tass Infralogistc SRL, Total Invest Grup SRL, Elporex SA, Sya Top Construct SRL, Miante Duo Group SRL, Mineral Com SRL). În baza procesului de evaluare desfăşurat, prețul ofertat pentru execuția lucrării de modernizare este de 88.390.835,70 lei, inclusiv TVA, durata de execuție este de 36 luni, garanția de bună execuție 36 luni.
Președintele Consiliului Județean Satu Mare Pataki Csaba a punctat că până la finalizarea investiției, conform contractului de execuție, executantul este responsabil pentru a întreține, în condiții optime, tronsonul de drum, care necesită intervenții urgente pentru siguranța cetățenilor din zonă. În aceeași ordine de idei, vicepreședintele Rus Ioan și-a manifestat speranța, că împreună cu executantul Consiliul Județean Satu Mare va avea posibilitatea să intervină cu reparații pe drumul respectiv în momentul în care condițiile meteo vor permite acest lucru. Cei doi au subliniat, că după finalizarea investiției, drumul DJ193A va fi una dintre cele mai moderne tronsoane de drum reabilitate în județ.
Proiectul vizează că în profil transversal platforma drumului va fi de 8 m din care: partea carosabilă 6,5 m și acostamente de 1,5m (2×0,75m). Sistemul rutier va fi alcătuit din 2 straturi de asfalt (4cm BA 16 și 6cm BAD 25), 20 cm strat de piatră spartă peste sistemul rutier existent. Sunt prevăzute a fi executate 120 bucăți podețe transversale, 135 intersecții cu drumuri laterale, 1210 accese la proprietăți și lucrări de semnalizare rutieră orizontală și verticală constând din marcaje și indicatoare rutiere.