În data de 08 februarie 2017, la sediul ISU Satu Mare a avut loc evaluarea activității desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Someș al Judeţului Satu Mare în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, se arată întrun comunicat de presă transmis portalului Opinie de Carei.

pompieri
La activitate au participat: domnul Lt. col. Radu Cristian, împuternicit Prim adjunct al Inspectorului General, subprefectul județului Satu Mare, domnul Tamas Alfater, comandanţi şi şefi unităţilor şi instituţiilor aparţinând Sistemului National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Garnizoana Satu Mare, reprezentanţi ai Instituţiilor Publice Deconcentrate si Descentralizate.
Domnul colonel Dima Nicolae, Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Someș al Judetului Satu Mare a prezentat activitatea desfășurată de instituția pe care o conduce, pe parcursul anului 2016. Au fost analizate realizările și îndeplinirea obiectivelor de către fiecare structură în parte.
Datele statistice ale bilanțului pe anul 2016:
În plan operațional
Total intervenții: 7.742, din care:
-Incendii: 231
-Incendii de vegetație: 56
-S.M.U.R.D. 5744
-Alte situații de urgență: 51
-Acțiuni de protecție a comunităților: 167
Activitatea Inspecției de prevenire
Controale de prevenire: 1862
Deficiențe constatate: 11760
Deficiențe soluționate pe timpul controalelor: 3637
Avertismente: 7488
Amenzi: 631 în cuantum de 1386102 lei
Avize de securitate la incendiu: 172
Autorizații de securitate la incendiu: 71
Avize la transportul deșeurilor periculoase: 87
Puncte de vedere și negații: 416
Respingeri: 18 avize de securitate la incendiu, 30 autorizații de securitate la incendiu.
Resurse umane
Procentul încadrării cu personal este de 94,85% din necesar
Resurse materiale
Gradul de dotare cu tehnică a unității este de 52% din necesar
Durata normată de menținere în exploatare îndeplinită și depășită este de 48% pentru întreg parcul auto.