Bugetul local careian pe anul trecut, în valoare totală de 51,7 milioane lei, a fost realizat în procent de 98,13% din prevederi, anunţă city managerul Beko Tamas. Veniturile proprii ale administrației locale au fost de 26 milioane lei, reprezentând 50,3% din veniturile bugetului local pe 2016. Gradul de încasare al veniturilor proprii a fost de 97,98% față de nivelul prognozat la începutul anului.

beko1
Tot la capitolul venituri, 24,2 milioane lei (46,8% din bugetul local) au provenit din cote defalcate din TVA pentru descentralizare și echilibrare, virate de la bugetul de stat. Această sumă a avut destinație specială, majoritatea banilor fiind direcționați pentru plata salariilor din învățământ, respectiv plata îngrijitorilor persoanelor cu handicap și indemnizații.
”Realizările bugetare sunt mulțumitoare. Înseamnă că prevederile inițiale au fost realist fundamentate”, a declarat city managerul Beko Tamas.
În privința cheltuielilor, în 2016 s-a reușit asigurarea funcționarea fără probleme a aparatului de specialitate al Primăriei Carei și a instituțiilor subordonate.
”Am reușit să fim la zi cu plata creditelor și a dobânzilor aferente. Anul trecut s-au achitat 3,5 milioane de lei în acest sens. Am pus accent pe reducerea arieratelor, lucru pe care l-am și reușit. La sistemul de învățământ s-au efectuat plăți de aproape patru milioane lei, atât pentru bunuri și servicii cât și pentru investiții. Am mai reușit ca, la sfârșitul anului, unitățile de învățământ să aibă datorii de numai 270.000 lei, din care cele mai vechi facturi sunt din noiembrie. Tot la capitolul învățământ, în 2016 s-au alocat 140.000 de lei pentru burse școlare. De asemenea, unitățile de învățământ au atras sponsorizări în valoare totală de 400.000 lei”, a declarat city managerul Beko Tamas.
Un alt domeniu în care s-a reușit asigurarea unei finanțări optime a fost cultura. ”Pentru Direcția de Cultură, Centrul Cultural și Fundația Grof Karoly s-au alocat 1,1 milioane lei. Finanțarea este oglindită de numărul mare de evenimente culturale de calitate, respectiv de numărul crescut al spectatorilor”, spune city managerul Beko Tamas.
În 2016, din bugetul local careian s-au finanțat investiții în valoare totală de 3,5 milioane lei, banii find asigurați doar din veniturile proprii. ”Față de anii precedenți e o sumă destul de mică. Explicația e una singură. Proiectele accesate din fonduri UE s-au finalizat, iar noile proiecte sunt în fază incipientă. Nu prevăd mari schimbări în acest an”, a adăugat Beko Tamas.
În prezent, la nivelul Primăriei Carei se lucrează la elaborarea bugetului local pe anul în curs.