În această perioadă, până în 24 decembrie 2016, polițiștii sătmăreni vor acționa în baza Planului de acțiune pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale asociate din tăierea, transportul şi comercializarea materialelor lemnoase şi în special a „Pomilor de Crăciun”, informează IPJ Satu Mare.

brazi-craciun-politie

Având în vedere faptul că în luna decembrie se intensifică activităţile ilegale de tăiere, transport, prelucrare, procesare şi comercializare a materialelor lemnoase, în special arboretele de răşinoase, extrăgându-se exemplarele tinere de brad şi molid, pentru a fi valorificate sub forma „Pomilor de Crăciun”, polițiștii sătmăreni intensifică în această perioadă acțiunile în sistem integrat pentru prevenirea şi combaterea agresiunilor îndreptate împotriva fondului forestier naţional și pentru asigurarea respectării legalităţii în domeniu, în zonele şi pe traseele vulnerabile, pe drumurile forestiere şi drumurile publice, în zonele împădurite cu răşinoase, în mod special brad, în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri de comercializare.
Pentru prevenirea comiterii unor fapte care contravin legislației silvice, în ceea ce privește recoltarea, transportul și comercializarea pomilor de Crăciun, polițiștii vă fac următoarele precizări:
– Transportul pomilor de Crăciun se realizează doar în baza avizelor de însoțire cu regim silvic (aviz de însoțire primar – dacă transportul se efectuează de la locul de recoltare sau aviz de însoțire secundar pentru alte materiale decât cherestelele – dacă transportul se efectuează din depozite de material lemnos, piețe/târguri/oboare).
– La achiziționarea pomilor de Crăciun de la locul de recoltare, din depozite, piețe/târguri/oboare se va solicita obligatoriu aviz de însoțire cu regim silvic, factură fiscală sau bon fiscal. În aceste situații, se va urmări dacă pe secțiunea de tăiere este aplicat dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însoțire primar (situație valabilă doar pentru pomii de Crăciun recoltați de pe teritoriul național).
– În situația achiziționării de pomi de Crăciun din supermarketuri (recoltați de pe teritoriul altor țări) se va solicita aviz de însoțire și factură fiscală/bon fiscal, pe secțiunea de tăiere nefiind aplicată amprenta dreptunghiulară a dispozitivului special de marcat.
– Încălcarea legislației silvice care reglementează expedierea, transportul și comercializarea pomilor de Crăciun constituie contravenții silvice prevăzute de Legea nr. 171/2010 actualizată, cuantumul amenzilor fiind cuprins între 5.000 și 10.000 de lei, fiind dispusă și măsura complementară a confiscării pomilor de Crăciun.