Prin intermediul unui anunţ de participare postat pe pagina de Facebook a Primăriei Carei, Consiliul Local anunţă atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru domeniile: culte religioase, cultură, sport.

primarie

Din bugetul local s-au alocat în acest scop 147.370 lei: pentru cultură şi sport 25.000 lei, iar pentru culte religioase suma de 122.370 lei.
Solicitanţii trebuie să depună cererile la Primăria Carei până în data de 11 august 2016, la ora 16.00. Perioada de evaluare a proiectelor de finanţare nerambursabilă depuse de reprezentanţii cultelor, respectiv ai asociaţiilor culturale şi sportive este 12-16 august 2016. Cei interesaţi pot obţine mai multe informaţii la sediul Primăriei Carei sau pe site-ul instituţiei http://www.municipiulcarei.ro.