Directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Satu Mare (A.J.P.I.S), Bartoș Vartolomeu s-a pensionat, în locul lui fiind numită temporar Tivadar Ildiko. Prefectul judeţului Satu Mare, Radu Bud, subprefectul Altfatter Tamás şi şefa Serviciului Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, dezvoltare economică şi situaţii de urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare, Ramona Antonescu, s-au aflat joi, 5 mai 2016, de la ora 09,00 la sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (A.J.P.I.S) Satu Mare, acolo unde s-a desfăşurat o şedinţă festivă de predare a ştafetei între vechea şi noua conducere a instituţiei.

foto pensionare V

În prezenţa angajaţilor A.J.P.I.S Satu Mare, reprezentantul Guvernului în teritoriu a dat citire deciziei de încetare de drept a raportului de serviciu al directorului Bartoş Vartolomeu, după care a citit decizia prin care Tivadar Ildiko este împuternicită să exercite temporar atribuţiile şi responsabilităţile de conducere ale Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Satu Mare.
Prin decizia nr. 145 din data de 03.05.2016 a conducerii Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială începând din data de 06.05.2016 se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Bartoş Vartolomeu, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Satu Mare, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Prin Decizia nr. 146 din data de 03.05.2016 a a conducerii Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială cu data de 06.05.2016 doamna Ildiko Tivadar, şef Serviciu în cadrul A.J.P.I.S. Satu Mare, este împuternicită să exercite temporar atribuţiile şi responsabilităţile de conducere ale Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Satu Mare, cu delegarea dreptului de semnătură pentru funcţia de director executiv şi delegarea calităţii de ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii.
Prefectul Radu Bud i-a mulţumit domnului Bartoş Vartolomeu pentru cei 39 de ani de activitate în domeniul social, iar noului director interimar Tivadar Ildiko i-a urat succes în noua funcţie.