Sărbătorile de Paște, însoțite de obiceiuri și tradiții naționale, sunt un prilej de bucurie, armonie și apropiere între oameni. Însă în aceasta perioadă, în care forfota cotidiană încetinește, pompierii, la fel ca alte arme ce asigură liniștea și siguranța comunității, veghează în continuare. Astfel că, de la începutul lunii martie, perioadă premergătoare sărbătorilor de paști, acțiunile inspectorilor de prevenire s-au derulat cu precădere la unitățile de cult religios din județul și municipiul Satu Mare, fiind controlate locaşurile de cult din judeţul nostru, în urma verificărilor efectuate fiind aplicate măsurile legale, după situaţie, se arată într-un comunicat de presă al ISU Satu Mare.

pompier biserica

Pe timpul acestor acțiuni, specialiștii în prevenirea incendiilor au avut în atenție dotarea cu stingătoare a lăcașurilor de cult, menținerea liberă a căilor de evacuare, utilizarea corectă a instalațiilor electrice și stabilirea zonelor de parcare astfel încât accesul autospecialelor de pompieri să nu fie afectat.
De asemenea, aceștia au instruit personalul bisericesc, prezentatând măsurile care trebuie respectate înainte, pe timpul și dupa terminarea slujbelor, astfel încât acestia, la rândul lor, să le transmită și enoriașilor.
Tot în această perioadă, echipajele de salvatori din subunitățile operative au desfășurat şi continuă să desfăşoare acțiuni de recunoaștere la obiectivele de cult bisericești, pentru identificarea surselor de alimentare cu apă, familiarizarea cu particularitățile fiecărei clădiri si prelucrarea personalului bisericesc asupra asigurării intervenției imediate în caz de incendiu, până la sosirea echipajelor specializate de stingere.
Având în vedere gradul sporit de vulnerabilitate la incendiu al lăcașurilor de cult, mai ales în preajma acestor mari sărbători creștine, ISU Satu Mare recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:
1. Dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor existente precum şi punerea în funcţiune a acestora se efectuează doar în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.;
2. Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat, utilizând produse/sisteme certificate şi avizate p.s.i., în condiţiile legii;
3. Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se montează şi utilizează conform reglementărilor tehnice şi se verifică periodic doar de către personal autorizat;
4. Reziduurile din coşurile de gunoi sau containerele de depozitare, se evacuează zilnic;
5. Este strict interzisă folosirea focului deschis în locuri în care se lucrează sau se depozitează substanţe combustibile şi/sau inflamabile;
6. La biserici se prevăd sisteme de anunţare-alarmare în caz de incendiu ori situaţii de urgenţă;
7. Căile de acces, intervenţie şi evacuare apersoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin în permanenţă libere şi practicabile;
8. Mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice şi se verifică periodic de personal atestat;
9. În cazul lăcaşurilor de cult aflate în zone izolate sau greu accesibile se prevede rezervă de apă pentru incendiu;
10. Parcarea maşinilor private se face doar în locurile special amenajate pentru a nu afecta negativ activitatea forţelor de intervenţie în caz de urgenţă;
11. Completarea dotării bisericilor – şi a parohiilor – cu stingătoare portative cu pulbere şi CO2 şi asigurarea verificării stării de încărcare a acestora, conform instrucţiunilor producătorului ori a firmei care le-a încărcat;
12. Asigurarea bisericilor şi a parohiilor cu posturi de incendiu în care se vor găsi – în stare bună de folosire – principalele unelte, inclusiv scări care pot servi la urcare pe acoperiş din exterior, respectiv nisip şi alte materiale de stingere cu care se va putea interveni operativ la observarea unui eventual incendiu;
13. Încălzirea bisericilor se va permite numai cu mijloace ori instalaţii de încălzire care sunt omologate, amplasate corespunzător faţă de materiale combustibile, în stare bună de funcţionare şi cu coşuri de fum realizate conform normelor în vigoare;
14. Asigurarea fixării de pardoseală a covoarelor pentru a se evita împiedicarea în credincioşilor în caz de evacuare;
15. Confecţionarea unor sisteme eficiente şi sigure de blocare a uşilor, care se deschid înspre interior, în poziţie deschisă pentru a nu îngreuna evacuarea şi a asigura o evacuare rapidă;
„În speranța că se va ține cont de recomandările noastre, pompierii sătmăreni urează cetățenilor Sărbători fericite!”, se mai arată în comunicatul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Someş Satu Mare.