Organizaţiile Judeţene ale UDMR și FDG Satu Mare au încheiat în aceste zile un protocol de colaborare pentru alegerile locale din iunie 2016. Astfel, cele două formațiuni reprezentative pentru minoritățile din judeţul nostru continuă o colaborare veche de 26 de ani. Semnarea protocolului a avut loc azi, UDMR fiind reprezentată de senatorul Pataki Csaba şi deputatul Kereskenyi Gabor, iar FDG de preşedintele Ioan Leitner şi avocatul Ştefan Ressler. Cu această ocazie, Ressler a anunţat că îşi retrage candidatura la Primăria Satu Mare, obţinând în schimb locul al doilea pe lista UDMR la Consiliul Local Satu Mare.

udmr fdg

Reproducem în continuare protocolul încheiat de cele două formaţiuni politice:

Protocol de colaborare politică între Uniunea Democrată Maghiară din România -Organizația Jud. Satu Mare și Forumul Democrat German din județul Satu Mare privind perioada 2016 – 2020

Prezentul protocol de colaborare politică se întinde asupra alegerilor locale din data de 05 iunie 2016 și a perioadei mandatului de ales local din 2016-2020 și are ca obiect colaborarea celor două formațiuni privind administrația publică locală.
Acest protocol de colaborare are ca și fundament colaborarea îndelungată și rodnică a celor două organizații și pornind de la respectul reciproc și identitatea celor două minorități, care au convingerea că în comun pot reprezenta în mod eficient interesele tuturor locuitorilor din localitățile și județul Satu Mare. Interesul celor două organizații este acea de a realiza o colaborare eficientă, care să fie în interesul tuturor cetățenilor și ar putea asigura o administrație publică eficientă, care să asigure dezvoltarea durabilă a localităților și a întregului județ Satu Mare.
Pornind de la aceste deziderate și principii, cele două organizații au procedat la semnarea prezentului protocol de colaborare politică la nivelul județului Satu Mare specificând în mod concret și modul de susținere reciprocă în unele localități. În cazul în care la alegeri cele două organizații se prezintă pe liste commune sub sigla UDMR sau FDG în materialele de promovare se vor folosi siglele ambelor formațiuni. Scopul acestei înțelegeri fiind de sprijin reciproc privind întărirea reprezentării comunităților noastre și nu de a diminua vizibilitatea uneia dintre părți. Prezentul protocol se referă atât la colaborarea la nivelul județului Satu Mare în privința Consiliului Judetean cât și la localitățile unde există organizații sau simpatizanți ai organizațiilor semnatare. În cazul Consiliului Județean pe lista comuna de consilieri locali FDG va avea cadidati pe locuri eligibile. În cazul municipiului Satu Mare și Carei, respectiv orașul Tășnad FDG va susține candidații UDMR pentru funcțiile de primar, iar pe listele comune de consilieri locali FDG va avea cadidati pe locuri eligibile.
În cazul comunelor unde FDG la ora actuală are primari în funcție UDMR nu va avea candidat propriu la funcția de primar și va susține candidații FDG. În cazul în care candidații FDG mențin funcțiile de primar în aceste localități, UDMR va propune viceprimari sprijiniți inclusiv de FDG.
FDG se angajează că participă activ la campania electorală prin susținerea candidaților UDMR și în alte localități care nu fac obiectul prezentului protocol, dar unde FDG are membri sau simpatizanți.
Acest Protocol trebuie să devină baza unei colaborări reale și de durată. Astfel în precampanie și în campanie trebuie să aibă loc întălniri săptămânale de analiză la nivel județean și local. După încheierea perioadei de campanie si formării consiliilor locale și a consiliului județean, în termen de o săptămână cele două organizații trebuie să aprobe un raport comun privind analiza alegerilor.
După terminarea alegerilor locale cele două organizații stabilesc un program pe termen scurt și mediu, acest program urmând să fie monitorizate în comun și analizate trimestrial de forurile de conducere a celor două organizații. Din acest program fac parte și cele menționate în anexa prezentului protocol, anexă care face parte integrantă din prezenta.
Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării cu avizul forurilor naționale conform Statutelor organizațiilor noastre.
21.04.2016 Satu Mare