Întâlnirile cu reprezentanții autorităților administrației publice locale au continuat marți, 08 martie 2016, în Țara Oașului, la Turț, Gherța Mică, Tîrșolț, Cămărzana și Bixad. La Turț, discuțiile în cadrul întâlnirii cu primarul Ioan Ciupac, viceprimarul Grigor Zimbru și secretarul Eugen Komoș s-au centrat în special pe legile fondului funciar, în comună, datorită fragmentării proprietății, aplicarea acestora este dificilă și presupune costuri mari din partea proprietarilor.

prefect.jpg

Prefectul a notat solicitarea secretarului UAT de a revedea procedura elaborată de Instituția Prefectului în domeniu în vederea eliberării într-un ritm mai susținut a titlurilor de proprietate. La Gherța Mică, s-au trecut în revistă noutățile noului exercițiu electoral, prefectul asigurâdu-i pe primarul Ioan Ciută, viceprimarul Vasile Negru și secretarul Vasile Pop de o colaborare loială cu Instituția Prefectului.
La Tîrșolț, prefectul Radu Bud și directorul de cancelarie dr. Dan Zeicu s-au întâlnit cu primarul Grigore Pop, viceprimarul Vasile Alec și secretarul UAT Zorica Nap. Primarul a prezentat principalele proiecte europene finalizate și pe cele aflate în implementare cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Prioritatea declarată a primarului este de a finaliza investitia în furnizarea serviciilor de apă și canalizare.
La Camârzana, întâlnirea cu primarul Gheorghe Coste și secretarul UAT Mioara Cojocaru a prilejuit acestora prezentarea lucrărilor de modernizare la sediul primăriei, pentru creșterea calității furnizării serviciilor publice și a condițiilor de muncă ale angajaților primăriei. Prefectul a insistat pe obligația tuturor părților împlicate în procesul electoral de a organiza alegerile în condiții de transparență și perfectă legalitate.
La Bixad, după trecerea în revistă a priorităților de dezvoltare a comunei, primarul Ioan Tătar și viceprimarul Grigore Finta i-au făcut o surpriză prefectului, lansându-i invitația de a premia cuplurile de bixădeni ajunse la aniversarea a 50 de ani de căsnicie, în cadrul unei ceremonii festive, la o sală de evenimente din comună.