Prin intermediul unui comunicat de presă, Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Carei explică aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului nostru modul de calcul al impozitului pe clădirile nerezidenţiale. Reproducem integral comunicatul de presă remis redacţiei.

1
1. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale(cele cu destinaţie de locuinţă) aflate în proprietatea persoanelor fizice, se face similar anilor anteriori, prin aplicarea unei cote de 0,1%.
2. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale, adică sedii de firmă, spaţii unde se desfăşoară activităţi economice, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se face prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
3. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (2), lit.a), b), c), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate, ca la clădirile cu destinaţie rezidenţială.
4. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
5. Calculul impozitului în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, adică, o parte cu destinaţie rezidenţială şi o parte nerezidenţială, aflate în proprietatea persoanelor fizice, se face prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial (locuinţă), cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
6. Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform clădirilor rezidenţiale, (pct.1)
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, dar utilităţile nu se achită de proprietarul persoană fizică ci de persoana care are domiciliul fiscal, impozitul se calculează conform clădirilor nerezidenţiale, (pct.2)
c) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, impozitul se calculează conform clădirilor nerezidenţiale, (pct.2)
7. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă, au obligaţia să depună declaraţii în acest sens la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Carei, până la data de 31 martie 2016, declaraţiile fiind însoţite, după caz, de:
(a) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;
(b) procesul-verbal de recepţie finală, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani;
(c) actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, dacă clădirea a fost dobândită în ultimii 5 ani,
8. persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri cu destinaţie nerezidenţială sau mixtă şi care nu depun niciunul dintre documentele menţionate mai sus, cota care se aplică este de 2,00%
9. persoanele juridice care deţin în proprietate clădiri au obligaţia de a depune până la 31 martie declaraţiile fiscale, în care se menţionează destinaţia clădirii, la care se poate ataşa, unde este cazul, raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat