Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 33 % din incendiile care se produc în România la gospodăriile cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate şi a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Someş Satu Mare recomandă o serie de reguli şi măsuri pentru evitarea tragediilor cauzate de sistemele de încălzire.

pompier
Potrivit pompierilor sătmăreni, în vederea preîntâmpinării izbucnirii unor evenimente nedorite, se impun a fi respectate următoarele reguli şi măsuri:
·controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente (ex.: surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum)
·înlăturarea defecţiunilor constatate la instalaţii şi sistemele de încălzire şi asigurarea funcţionării acestora la parametrii normaţi;
Coşurile de fum:
·vor fi curăţate de către personal specializat în domeniu cel puţin o dată pe an în cazul utilizării de combustibil gazos şi cel puţin de două ori pe an, în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid şi solid, dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece;
·la trecerea prin acoperiş se va lăsa o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară şi elementele combustibile ale acoperişului;
·nu este permis ca în coşuri sa fie încastrate elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului (de exemplu căpriori, grinzi, scânduri).
·în spaţiul dintre coş şi planşeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă; – la trecerea prin coperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;
·în volumul podurilor, este recomandată spoirea cu var a coşurilor din zidărie, pentru depistarea la timp a eventualelor fisuri;
·coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
·coşurile din zidărie vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile din zidărie netencuite;
·coşurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă
La instalaţiile de încălzire centrală, se interzice:
·dormitul în încăperi cu aparate alimentate cu gaz neracordate la coşul de fum;
·lăsarea focului nesupravegheat la arzătoarele neautomatizate;
·folosirea centralelor cu tubulatură neetanşă sau fără tiraj;
·recurgerea la improvizaţii;
Consumatorii, trebuie să asigure o ventilare permanentă în încăperile în care funcţionează centrale termice sau aparate de consum cu flacără liberă.
În cazul în care simţiţi miros de gaz trebuie:
-să stingeţi toate sursele de foc şi să deschideţi imediat uşile şi ferestrele;
-nu manevraţi aparate electronice;
-nu aprindeţi lumina;
-nu verificaţi cu flacără instalaţiile de gaze naturale;
Operaţiunile de verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor interioare făcute de firme autorizate revin în sarcina proprietarilor şi sunt obligatorii. Nu apelaţi la „meşteri” de ocazie, pentru că riscurile pe care vi le asumaţi v-ar putea costa nu numai bunurile materiale, locuinţa, ci chiar şi viaţa dvs şi a celor dragi, se arată în comunicatul de presă al ISU Satu Mare.