La Carei a avut loc astăzi, 16 noiembrie, inaugurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică CRISTIANA, situat pe str. Tireamului nr. 12.


La acest eveniment au participat: Adrian Ştef – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Mariana Dragoş – director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.), Eugenia Ardelean – director general adjunct, oficialităţi locale careiene, specialişti în domeniul neuropsihiatriei, reprezentanţi ai DGASPC Satu Mare şi mass media.
Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare a semnat, în data de 06.06.2013, contractul de finanţare, încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi DGASPC Satu Mare, în vederea implementării proiectului “Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică”, finanţat din împrumutul BIRD şi bugetul de stat, conform Acordului de împrumut ratificat prinLegea nr.40/2007, pentru finanţarea Proiectului privind Incluziunea Socială prin MinisterulMuncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Prin proiect a fost înfiinţat Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane cu handicap neuropsihic în localitatea Carei, judeţul Satu Mare cu o capacitate de 48 locuri.
Valoarea contractului de finanţare a proiectului a fost de 710.000 Euro, din care 85% se acordă din Împrumut de la Banca Mondială şi 15 % din bugetul de stat conform Ordinului nr. 257/01.04.2010 al Ministerului Muncii Familiei şi ProtecţieiSociale.
Contribuţia Consiliului Judeţean SATU MARE – 406.537,96 lei. Durata de implementare a proiectului a fost de 24 luni. Scopul proiectului l-a constituit restructurarea instituţiilor în care standardele minime de calitate nu sunt sau nu pot fi implementate, prin înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor rezidenţiale pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap neuropsihic din centrele de îngrijire şi asistență socială din județul Satu Mare, precum și tineri care au părăsit sistemul rezidențial de protecție a copilului.
Obiectivul proiectului constă în înființarea unui Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică în localitatea Carei, județul Satu Mare. Grupul ţintă şi beneficiari direcţi şi indirecţi: persoanele cu handicap neuropsihic şi neuromotor instituţionalizate în centrele de ingrijire şi asistenţa din judet.