Opinie de Carei a intrat în posesia unor informaţii legate de o nouă schemă de sifonat banii din bugetul local careian pusă la cale de un consilier local. O schemă destul de elaborată, care încalcă din plin legislaţia privind conflictul de interese.
bani
Un consilier local careian a pus la cale un adevărat mecanism pentru ca banii publici să-i intre în buzunar pe căi ocolite. Bănuim identitatea consilierului local, dar o vom face publică abia după ce vom dispune de problele necesare.
Respectivul consilier local şi-a folosit firma pentru a dota instituţiile de învăţământ din Carei cu calculatoare. A acţionat destul de ferit, însă nu suficient. Mai precis, acesta a vândut calculatoarele uneia sau mai multor firme, care le-au revândut la rândul lor unităţilor de învăţământ.
La prima vedere, totul e absolut legal. Însă potrivit articolului 301 din Noul Cod Penal, „fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”. De asemenea, potrivit articolului 175, alineatul 1, litera b), funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie  exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură. Astfel, în Noul Cod Penal, consilierul local, care ocupă o funcţie de demnitate publică, este asimilat funcţionarului public.
Consilierul despre care povestim a încălcat legislaţia întrucât a participat la dezbaterile şi procesul de adoptare a bugetelor locale de-a lungul anilor, obţinând astfel un folos patrimonial pentru firmele cărora le-a vândut calculatoarele, firme cu care a avut raporturi comerciale în ultimii cinci ani. Să nici nu mai pomenim de faptul că a realizat un folos patrimonial chiar şi pentru sine, asigurându-şi vânzările pentru firma sa.
Vom reveni cu amănunte.